W drodze do Rzeczpospolitej Samorządnej zatrzymano się w ćwierć drogi, tak blisko punktu wyjścia, że dziś łatwo ten proces cofnąć.

Jerzy Gorzelik, przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska

AUTONOMIA TO NORMALNOŚĆ

Autonomia regionalna to zwyczajna forma samorządności w krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. Dziś nie przyznaje się jej już w drodze wyjątku.

AUTONOMIA TO NIŻSZE PODATKI

Dzięki autonomii istnieje szansa na realne obniżenie tych podatków, które pozostają w gestii regionów.

AUTONOMIA TWORZY DOBROBYT

Autonomie regionalne kreują bogactwo demokracji zachodnich. Jedynie Polka i Francja wolą je skupiać w swoich stolicach.

AUTONOMIA TO WIĘKSZA GOSPODARNOŚĆ

Autonomia pozwala na odpowiedzialne gospodarzenie regionem oraz większą przejrzystość w wydawaniu publicznych pieniędzy.

AUTONOMIA TO ROZWÓJ

Dzięki autonomii władze regionalne mogą aktywnie wspierać gospodarkę przez inwestycje w mocne strony danego regionu, a nie w te, które wskazuje centralna.

AUTONOMIA TO WIĘKSZA GOSPODARNOŚĆ

Autonomia pozwala na odpowiedzialne gospodarzenie regionem oraz większą przejrzystość w wydawaniu publicznych pieniędzy.

Srogo fana

Marsz Autonomii 2015 fot. DronEye.pl

Opublikowany przez Ruch Autonomii Śląska na 11 Lipiyń 2015

Trasa Marszu Autonomii

Dołącz do nas